Adverteerders 2015/16


Beste adverteerders,

Wij zijn U zeer erkentelijk voor Uw steun aan het “REUSELS GEMEND KOOR”  en doen ons best om Uw wensen zo goed mogelijk te honoreren. Onderstaand treft U de door U geleverde advertentie. Zoals toegezegd zullen wij tenminste gedurende 1 jaar Uw advertentie hier handhaven. Indien voor een concert een programmaboekje wordt gemaakt dragen wij er zorg voor dat conform onze afspraken ook Uw advertentie hierin wordt opgenomen.

Mocht U nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan horen wij dat graag van U.

Hartelijk dank,