Wij zoeken nieuwe aanwas in ons ledenbestand..!


REUSELS GEMENGD KOOR zoekt nieuwe leden

Het “Reusels Gemengd Koor” (RGK) is opgericht in het jaar 1928 en bestaat derhalve al zo’n 95 jaar. Het is een klassiek koor voor vrouwen en mannen dat wekelijks repeteert op de maandagavonden vanaf 20.00 uur tot 22.15 uur. Het koor is normaliter gehuisvest in CC de Kei te Reusel maar vanwege de nieuwbouw van een MFA op deze locatie repeteert het momenteel wekelijks in het nabijgelegen gemeentehuis van “Reusel en de Mierden”.

Het koor is uniek in kwaliteit en repertoire en heeft sinds jaren een bijzondere plaats ingenomen in Reusel en de omliggende dorpen. De jaarlijkse concerten worden dan ook druk bezocht. Echter niet alleen de concerten zijn hier cruciaal, maar ook de wekelijkse repetities zijn van onschatbare waarde. Zij zorgen vooral ook voor een fijne ontspanning na drukke dagelijkse beslommeringen. Hier wordt onder de bezielende leiding van een deskundige dirigent stevig gerepeteerd voor een volgend concert.

Daarbij blijft de onderlinge saamhorigheid en vriendschappelijke sfeer onder de leden ongekend groot en van belang. Als iemand even niet op de repetitie verschijnt, wordt door collega’s al gauw naar hem of haar geïnformeerd en als een lid vanwege een bereikte hogere leeftijd of om gezondheidsreden helaas moet afhaken raakt dat dan ook iedereen en voelt dat als het verlies van een goede vriend of vriendin.

Als U ook graag wilt zingen dan bent U bij het RGK van harte welkom! Wij verwelkomen graag nieuwe leden uit de gehele Kempenstreek en het RGK is daardoor steeds meer een Kempische dan een Reuselse vereniging geworden. Wij hebben nu al leden uit Reusel en de Mierden, Bladel, Hapert Hoogeloon en Vessem. In principe kan het RGK nog aanwas in alle categorieën gebruiken; sopranen, alten, tenoren en bassen. Om deel te kunnen nemen is het niet noodzakelijk dat U noten kunt lezen; U leert vooral door voor- en nazingen en van Uw collega’s tijdens de repetities.

U kunt zich desgewenst aanmelden via ons contactadres onder e-mail: reuselsgemengdkoor@gmail.com of simpelweg door een van onze leden hierover aan te spreken. Een bestuurslid neemt dan zeker contact met U op om nader kennis met U te maken en verder met U af te spreken.

Het bestuur.