Kerstconcert 2023


Zondag 17 december voerde het “Reusels Gemengd koor”, onder de bezielende leiding van haar dirigent Tom Vos een kerstconcert uit in de kerk van Reusel. Het RGK werd daarbij begeleid door een blazersensemble en op kerkorgel.De gecontracteerde musici waren grotendeels afkomstig van de plaatselijke harmonie ‘Concordia’ te Reusel. Eén muzikant van de ‘Koninklijke Harmonie Echo der Kempen’ te Bergeijk terwijl de organist uit diezelfde gemeente komt namelijk Bergeijk. Hij is woonachtig in de Weebosch. De paukenist was van ‘Fanfare Wilhelmina’ uit Hoogeloon. Het orkest was alsvolgt bemenst: Ad van Sleuwen, kerkorgel; Sjeng Hermans, trompet; José van Limpt, hoorn; Martien Vosters, trombone; Wim van Gompel, fluit; Renee van Limpt, hobo; Linda van den Hout, klarinet; Jan van Gompel, fagot; en René van der Heijden, pauken.

Het kerstconcert ging klokslag half drie van start met een volle kerk. Het koor begon met volkszang. Gezongen werd traditiegetrouw met ‘Wij komen tezamen’. Hierna vervolgde het RGK onder begeleiding van het muziekensemble met een 6-tal koralen van Bach, waarna een muzikaal interludium werd uitgevoerd door dit gelegenheids-orkest. Uitgevoerd werd (alleen het langzame deel uit) ‘Serenade for Winds’ van Mozart. Hierna werd met koor en orkest, de ‘Deutsche Messe’ van Franz Schubert uitgevoerd om vervolgens (toegift) onder de voortref-felijke begeleiding door de organist Ad van Sleuwen het alom bekende kerstlied ‘Stille Nacht’ van Fr. Gruber vierstemmig uit te voeren. Tenslotte werd, vanwege het aanhoudende applaus nog eens het Sanctus uit de ‘Deutsche Messe’ herhaalt.Met de hartelijke dank namens het RGK-bestuur werd door de presentator van het concert, de Hr Rick Vos, aan alle externe begeleiders van dit mooie concert en aan de gastheren, pastoor van Dijk en zijn koster, een witte roos uitgereikt.