Kerstconcert 2022


Op zondag 18 december aanstaande verzorgt het Reusels Gemengd Koor (RGK) dat onder leiding staat van dirigent Tom Vos weer een kerstconcert in de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel. Het koor is daarvoor speciaal uitgerust met een vijftal solisten en wordt begeleid door een strijkersensemble en organist (zes personen).

Vier van de vijf solisten studeren aan het conservatorium in Den Haag: Katarina Viktoria Braathén, sopraan; Gunda Leine, mezzo sopraan; Rita Gasala, alt en Luca The, tenor. Peter-Paul van Beekum is de vijfde solist, een bas/bariton. Behalve zijn solistenfunctie geeft hij ook leiding aan diverse vocale gezelschappen. Als dirigent is hij o.a. actief bij het Helmonds Kamerkoor “Capella Ad Fluvium”.

De gecontracteerde musici, het strijkersensemble en de organist, zijn inmiddels al zeer bekend met het RGK. Zij waren  al meerdere malen verbonden met dit koor. De strijkersgroep bestaat uit: Leontien Akkerman, 1e viool; Isis Windhorst, 2e viool; Kim Roosendaal, altviool; Marthe Kalkhoven, cello en Tamara Baar, harp.  De organist is Sjak Smulders en hij bespeelt hier een z.g. kistorgel.

Het concert gaat van start om 14.00 uur (twee uur) en vanaf 13.30 uur (half twee) is de kerk geopend voor publiek. Het concert begint, zoals al sinds langere tijd hier de gewoonte is, met volkszang. Gezongen wordt ‘Wij komen tezamen’. Daarna gaat het RGK verder met een tweetal liederen van John Rutter: “The Colours of Christmas’ en vervolgens met ‘Christmas Lullaby’. In het concertboekje dat U bij de entree  wordt uitgereikt, kunnen de teksten van deze liederen worden gevolgd in het Engels en daarna wordt in het boekje ook de  Nederlandse vertaling hiervan gegeven.

Na deze sfeervolle kerstliederen volgt een instrumentaal interludium. Uitgevoerd door harp en strijkers-ensemble kunt U genieten van de prachtige klanken van deze instrumenten. In het eerste deel hoort U een solostuk gespeeld door alleen de harp “Candlelight Carol” en  daarná in het tweede deel “For the Beauty of the World”, ten gehore gebracht door de harp en strijkers.

Vervolgens gaat het gehele gezelschap: Koor en solisten, strijkersensemble, harp en organist van start met het grootste werk van het concert. Uitgevoerd wordt van Saint-Saëns “Oratorio de Noël”. Dit kerstoratorium beslaat in totaal 10 delen. In het concertboekje vindt U hierover eveneens de nadere toelichting.

Tenslotte besluit het koor het concert met het alom bekende kerstlied: “Stille Nacht”.

De entree voor dit prachtige en sfeervolle concert is gratis. Wel wordt na afloop bij de uitgang, als bijdrage voor de hoge kosten van deze muzikale middag, een vrijwillige inzameling gehouden d.m.v. onze collectemandjes. Door ruimhartig deel te nemen aan deze financiële inzameling laat U ook Uw waardering blijken voor dit mooie concert van een enthousiast RGK en maakt U het mede voor hen weer mogelijk om opnieuw van start te gaan met de voorbereidingen voor wéér een nieuw concert.

En mocht U geïnteresseerd zijn om het koor daarbij te komen versterken, het RGK kan nog zangers gebruiken in alle koorpartijen (Sopraan, alt, tenor en bas), aarzel dan niet en neem gerust contact op. Mannen en vrouwen uit de gehele Kempen zijn bij het koor van harte welkom..! Spreek gerust een van de bestuursleden aan of neem contact op via het e-mailadres van het RGK: reuselsgemengdkoor@gmail.com

Het Reusels Gemengd Koor wenst U allen veel luistergenot toe en fijne feestdagen..!