Reusel in beeld


       G. Janssen ‘Ontvangt cultuurprijs’

Reusel “lag eertijds begraven in eene onmeetbare woesternij, omgeven van den eenen kant met onafzienbare heiden, van de andere zijde met bosschen omringt die hun eeuwenoude boomen in donkere kleuren de lucht hoog doorboren en de blikken van den toeschouwer aan een korten gezichtseinder tegenhouden”. 

   Pater Norbertijn Reusel 

Reusel ligt nu aan de Belgische grens, 29 kilometer ten zuid-westen van Eindhoven en 23 kilometer ten zuid-oosten van Tilburg. Vlak over de grens ligt de eeuwenoude abdij van Postel, een abdij die “Tot negen uren in den omtrek” gronden en rechten bezat, haar geschonken door vroegere adellijke families. Ook veel Reuselse gronden behoorden haar toe; arme Kempische zandgronden vol met keien, bewerkt door arme boeren. En onafzienbare heiden waar onze arme schaapherders hun kudden lieten grazen. Ook nu nog is Reusel een overwegend agrarische gemeente, echter veel welvarender dan toen: uitgestrekte landbouwgronden, moderne boerenbedrijven, veel bio-industrie. Na het wegvallen door de mechanisatie, van een bloeiende sigarenindustrie, heeft zich enige ambachtelijke industrie ontwikkeld.Uit bovengenoemde “Arme zandgronden vol met keien” en de “Onafzienbare heiden” zijn enkele Reuselse symbolen ontstaan. De aandachtige bezoeker van ons dorp vindt er: – Het wapen van de gemeente Reusel: Ëen schild van glazuur beladen met een koornschoof van goud”. Het vereeuwigt de agrarische oorsprong van Reusel. Was destijds te zien boven de hoofdingang van het (oud)gemeentehuis aan de Groeneweg (inmiddels al enige jaren geleden afgebroken). – De vroegere banden van Reusel met de abdij van Postel vinden een symbool in een beeldhouwwerk aan de Lensheuvel. Het stelt een pater Norbertijn voor van de Witheren van Postel en is gemaakt door de Reuselse kunstenaar Frans Roijmans. – Een tweede beeldhouwwerk, te vinden in het plantsoen bij de Kloostertuin, is een schaapherder omringd door zijn schapen. Het herinnert aan de onafzienbare heiden waar onze herders hun schapen lieten grazen en is van de hand van de Reuselse kunstenares Tony Timmer-van de Vorst.

De grootste kei, ooit aangetroffen in de Reuselse zandgronden, heeft jarenlang een ereplaats gekregen bij de markt van ons dorp. Hij symboliseerde de stugge arbeid van de boer op de onvruchtbare zandgronden. Jarenlang lag deze kei nabij ‘Cultureel Centrum de Kei’. Inmiddels heeft de steen weer een  nieuwe plaats gekregen op een mooi stukje heide ten zuiden van Reusel en is langs het fietspad aan de “Grote Cirkel” nog steeds te bewonderen.

Wees er zeker van dat U in Reusel, in de Kempen, in het Brabantse land, gastvrij ontvangen zult worden. Gastvrijheid is hier een oud gegeven dat nog steeds in praktijk wordt gebracht.

Wees van harte welkom in ons Reusel…!

Graard Jansen,
Heemkunde Reusel