Wij zoeken nieuwe leden..!


REUSELS GEMENGD KOOR zoekt nieuwe leden

Het “Reusels Gemengd Koor” wil gaan verjongen en zoekt op korte termijn nieuwe aanwas in ledental.

Momenteel ligt de gemiddelde leeftijd van de koorleden bij het “Reusels Gemengd Koor” (RGK) al boven de 70 en om haar voortbestaan in de nabije toekomst te waarborgen moet deze leeftijd dan ook drastisch naar beneden worden bijgesteld. Het koor is uniek in kwaliteit en repertoire en heeft sinds jaren een bijzondere plaats ingenomen in Reusel en de omliggende dorpen. Naar de  jaarlijkse concerten wordt dan ook steeds uitgekeken en deze worden druk bezocht. Echter niet alleen de concerten zijn hier cruciaal, maar ook de wekelijkse repetities zijn van onschatbare waarde. Zij zorgen ook voor een fijne ontspanning van de drukke dagelijkse beslommeringen.  Hier wordt onder de bezielende leiding van onze deskundige koordirectie stevig gerepeteerd voor een volgende concert. Om deel te kunnen nemen is het niet noodzakelijk dat U noten kunt lezen; U leert vooral door voor- en nazingen en van Uw collega’s tijdens de repetities.

Daarbij blijft de onderlinge saamhorigheid en vriendschappelijke sfeer onder de leden ongekend groot en van belang. Als iemand even niet op de repetitie verschijnt, wordt door collega’s al gauw naar hem of haar geïnformeerd en als een lid vanwege een bereikte hogere leeftijd of om gezondheidsreden moet afhaken raakt dat dan ook iedereen en voelt dat als het verlies van een goede vriend of vriendin.

In principe kan het RGK aanwas in alle categorieën gebruiken. Te weten sopranen, alten, tenoren en bassen. Met het bestuur en dirigent gaat het koor nog in beraad hoe zij het beste de nieuwe leden kunnen begeleiden, bijvoorbeeld met extra zanglessen etc.

U wordt de mogelijkheid geboden zich meteen als lid aan te melden, maar als U nog twijfels hebt of het wel zal bevallen, kunt U zich ook aanmelden als projectzanger voor bijvoorbeeld het eerst volgende concert. Onze repetities zijn op de maandagavonden van 20.00 uur tot 22,15 uur in “CC De Kei” te Reusel. Aspirant-leden zijn welkom uit de gehele Kempen. Momenteel hebben wij al leden uit Reusel, Bladel, Hooge & Lage Mierden en zelfs Casteren. Dus indien nodig bestaat voor U ook de mogelijkheid van carpoolen.

U kunt zich aanmelden via ons contactadres onder e-mail: reuselsgemengdkoor@gmail.com of simpelweg door een van onze leden hierover aan te spreken. Een van onze bestuursleden neemt dan zeker contact met U op om nader kennis met U te maken en verder met U af te spreken.

Als U het “Reusels Gemengd Koor”, voorafgaande aan Uw overweging om zich op te geven als (aspirant) lid, wilt beluisteren kunt U op 16 juni a.s. om 18.45 uur terecht in de kerk te Reusel alwaar het koor in samenwerking met “Gemengd koor Sint Caecilia” uit Berkel-Enschot en een strijk- en blazersorkest, een eerste concert en eucharistieviering opluistert vanwege haar 90-jarige jubileum. De entree hiervoor is gratis en U bent van harte welkom!

Kijkt U deze week ook eens naar de uitzendingen op “Kempen TV”, daar treft U dan wellicht ook een promotiefilmpje van het koor aan met onze repetitie..!