Voorjaarsconcert 2024


 

Op zondag 26 mei aanstaande voert het ‘Reusels Gemengd Koor’ (RGK) onder leiding van haar dirigent Tom Vos een bijzonder concert uit. Dit concert vindt plaats in de parochiekerk te Reusel. Bij dit concert treden o.a. een drietal conservatorium geschoolde solisten voor het voetlicht namelijk de sopraan Ieva Gorda (Letland), de tenor Steijn Beekman (Leiden) en de bas/bariton Lidor Ram Mesika (Den Haag). Het koor en solisten worden daarbij begeleid door een blaas- en strijkorkest, een harp en een kistorgel. De blazers in het orkest zijn volledig afkomstig uit onze eigen Kempen gemeenten. Het merendeel zijn orkestleden van harmonie ‘Concordia’ te Reusel; twee muzikanten hebben hun thuishaven bij ‘Echo der Kempen’ te Bergeijk, de paukenist is lid bij ‘fanfare Wilhelmina’ te Hoogeloon en een professionele hoornblazer en de organist komen uit Hapert. De strijkers vinden hun thuishaven bij het ‘Möbius ensemble’ te Tilburg, het ‘Valkenswaards kamerorkest’ en het ‘Euregio jeugdorkest’ dat zijn zetel heeft in Berkel Enschot. Tenslotte is er nog de harpiste, zij is o.a. bekend van ‘Aries Duo’ te Drunen.

Als eerste wordt uitgevoerd de ‘Mis in G majeur – D167’ van Franz Schubert. Dit is een van de meest populaire zettingen van de gewone Mis: ‘De charmante, liedachtige melodische schrijfwijze, vooral in het Kyrie en het Credo, vormt een magisch contrapunt voor meer concertante passages in het Gloria en het Sanctus’. Het wordt hier uitgevoerd door koor en solisten, met begeleiding van het strijkorkest en kistorgel.

Hierna volgt een instrumentaal muziekwerk. Gekozen is voor het 1e deel uit de symfonie 104 van Haydn, voltooid in 1795. Het staat ook bekend onder de naam ‘Londen’. Het is namelijk de twaalfde en laatste  uit zijn Londense symfonieënreeks, die hij componeerde naar aanleiding van zijn twee bezoeken aan Londen.

Vervolgens wordt gezamenlijk nog van Charles Gounod  de ‘Messe solonelle de sainte Cécile’ ten uitvoer gebracht. Deze Mis, in het Nederlands ook wel de Cecilia mis genoemd, is een Mis voor drie solisten, vierstemmig koor en orkest. Ze is aan de heilige Cecilia, de beschermheilige van de kerkmuziek gewijd. De Cecilia Mis is wel het bekendste werk van Charles Gounod op het vlak van kerkmuziek. Ze valt tussen zijn overige Missen op door haar uitgesproken rijke orkest begeleiding, waar de meeste andere Missen van Gounod  naast de zangers hoogstens een orgel vereisen.

Het concert is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om  14.30 uur, vanaf 14.00 uur is de kerk geopend voor publiek. Bij de entree wordt u tevens een concertboekje met nadere informatie over het concert gratis aangeboden. .Hoewel de entree bij dit concert in principe gratis is, wordt na afloop van het concert door medewerkers van het koor gecollecteerd bij de uitgangen van de kerk. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan het RGK die voor dit concert flink heeft geïnvesteerd. Behalve door uw bijdrage via deze inzameling zijn de kosten van het concert verder bijeengebracht door de eigen leden van het koor en het ‘Cultuurfonds Brabant’, verder door sponsoring van voornamelijk bedrijven uit de regio (zie hiervoor ook ons concertboekje). Buiten kijf staat dat het RGK u en de overige donateurs bijzonder dankbaar is voor de gulle, maar uiterst noodzakelijke bijdragen. Het RGK nodigt u van harte uit bij dit mooie en niet te missen concert en dankt u bij voorbaat voor uw komst. Tot ziens op zondag 26 mei om 14.30 uur.

Het ‘REUSELS GEMENGD KOOR’.