RGK history


RGK-vaandel

Historie Reusels Gemengd Koor.

In 1928 richtte een plaatselijk caféhouder Sjef van der Heijden, een man die graag en goed zong, samen met de stamgasten Jan van Limpt (Prut), Willeke van Limpt (van Groarte), Hilaire Ducheine en Gerrit de Jong, een “liederentafel” op, zoals deze destijds werd genoemd. De repetities hiervoor werden gehouden in het café van de oprichter / dirigent Sjef van der Heijden dat was gevestigd in het huidige pand aan de Lensheuvel 29 te Reusel.

Om de kas van de vereniging te spekken, ging men toneeluitvoeringen geven: vóór de pauze werd er meestal een afgrijselijk drama op de planken gebracht, om het publiek vervolgens met behulp van een blijspel weer wat lichtvoetiger huiswaarts te laten keren.

Na een aantal jaren veranderde de naam: “De Liederentafel van de Lensheuvel”, zoals deze vereniging in de volksmond werd genoemd, in “Het Reusels Mannenkoor”. Dames mochten in die tijd enkel nog maar met Reusel Kermis in een café komen en dan nog maar alleen als ze begeleid werden door echtgenoot of vrijer met daarnaast veelal een zeer waakzame aanstaande schoonmoeder. Zodoende bleef het dus voorlopig een mannenkoor.

In 1948 besloot Sjef van der Heijden zijn niet meer zo rendabele café op te doeken. Het “Reusels Mannenkoor” moest dus noodgedwongen gaan uitzien naar een andere locatie om te kunnen repeteren. Medeoprichter Willeke van Limpt had toen vanwege zijn in de oorlog vernielde café “De Zwaan” enkel een noodcafé en dat bood onvoldoende ruimte. Sjef stelde voor te gaan repeteren in het patronaat bij de fraters. De meerderheid van de leden koos echter voor café “De Valk”. Sjef kon zich echter hiermee niet verenigen en trad af.

Kees Lavrijsenn (Bobbele Kees), die al enige tijd onderdirigent van het koor was geweest, werd zijn opvolger. De belangrijkste wijziging die er onder zijn bewind plaatsvond, was de toetreding in 1950 van een 12-tal dames. Vanaf die tijd dateert ook de naam “Reusels Gemengd Koor”

In 1953 verhuisde het koor naar het inmiddels weer herbouwde café “De Zwaan”. In 1954 gaf Kees Lavrijsen, die zich inmiddels meer en meer had toegelegd op instrumentale muziek (hij was o.a. dirigent geworden bij harmonie “Sirena” uit Hooge Mierde) de koordirectie over aan de heer A. Schäfer. Deze stond in 1957 voor het koor om vervolgens weer opgevolgd te worden door opnieuw de dirigent van het eerste uur, Sjef van der Heijden.

In 1959 waren “De Fraters van Tilburg” 75 jaar in Reusel. Voor de viering van dit jubileum werd er een gelegenheidskoor opgericht op initiatief van de toenmalige burgemeester C. van Beek. De heer van Beek kreeg het na deze grootse jubileumviering voor elkaar dat een aantal leden van dit gelegenheidskoor toetrad tot het “Reusels Gemengd Koor”. Rien Mommersteeg, die jarenlang een bestuursfunktie bekleedde binnen onze vereniging, maar ons inmiddels wegens overlijden is ontvallen, is in deze periode ook lid geworden.

In de winter van 1959/60 ging het koor onder leiding van een nieuwe dirigent, pater Oddens (een Augustein uit Eindhoven), alsnog repeteren in het patronaat van het Fratershuis. Voor een aantal mannen betekende dat een hele opoffering: daar werd immers geen bier of borrel geschonken. Pater Oddens hield het echter niet zolang vol in Reusel en zijn opvolger de Belg J. d’Hollander (1961) nog minder lang.

Inmiddels was zowat heel Reusel begonnen aan de bouw van gemeenschapshuis “De Kei”. De grote animator daarvan, kapelaan Verhoeven, formeerde ter gelegenheid van de naderende opening weer een gelegenheidskoor, waaronder het “Reusels Gemengd Koor” dat in samenwerking met de plaatselijke harmonie “Concordia”en het “Kempisch Orkest” diverse optredens in de Kempen verzorgde, o.a. in Bladel, Eersel en op 13 januari 1962 “De Kei” inaugureerde. Vervolgens werd het “Reusels Gemengd Koor” de eerste vaste gebruiker van “De Kei”.

Kapelaan Verhoeven bleef dirigent tot aan zijn afscheid van Reusel in 1963. Dan verscheen de heer A. Addink op het podium. Er werden grote werken onder handen genomen. Het meest indrukwekkende was de uitvoering van de “Krônungsmesse” van W.A. Mozart en het “Weihnachtsoratorium” van J.S. Bach met kerstmis 1969. In 1971 maakte de heer Addink plaats voor de heer A. Lenaerts, die in 1973 op zijn beurt alweer opstapte en plaats maakte voor Kees Wouters (de schilder) die het koor toen op de been hield, totdat Toon van de Voort in 1974 de baton van hem overnam.

RGK 1994

Het “Reusels Gemengd Koor” ging onder leiding van Toon van de Voort, voor het eerst in zijn geschiedenis, deelnemen aan de door de N.B.K.Z.O. (de Nederlandse bond van Katholieke zang- en Oratoriumverenigingen) georganiseerde zangersdagen en concoursen. In 1978 nam het deel aan de zangersdag in Den Bosch, in 1979 aan het concours in Diessen, waar in de tweede afdeling een 1e prijs werd behaald met 336 punten. In 1980, de zangersdag in Someren-Eind gevolgd door het concours in Egmond-Binnen in 1981, waar een tweede prijs met 321 punten werd behaald.
Uiteindelijk kon Toon van de Voort zich niet verenigen met de ambities van het koor, vertrok en richtte een nieuw koor op genaamd: “Ons Genoegen”. Hij werd opgevolgd in 1982 door de nog jonge en ambitieuze Pieter Kox. Er werd een nieuwe weg ingeslagen: geen vaste pianiste meer op de repetities, maar a-capella werk. Op het combinatieconcert in 1983 in “De Schalm”, toen nog Meerveldhooven, verbaasde het “Reusels Gemengd Koor” eenieder met de uitvoering van “Psalm 150” van Strategier. Na nog een verdienstelijk optreden tijdens de zangersdag 1984 in Valkenswaard, zette de carrièreplanning van Pieter Kox het koor zonder dirigent. Jacques Lemmens (organist) vulde de leemte tot januari 1985 op.

Onder Cor van Rooy uit Baarle Nassau, die in 1987 het “Reusels Gemengd Koor” verruilde voor het “Goirles Gemengd Koor”, gebeurde er weinig spectaculairs.

De nieuwe man, Frans de Hair, bleek al heel gauw een gouden greep te zijn. Amper vier maanden na zijn aantreden promoveerde het koor onder zijn leiding op het bondsconcours 1987 in Hapert met 355 punten naar de eerste afdeling. Op de zangersdag van 1988 in Warmenhuizen (N.H.) noemde de voorzitter van de jury het koor zelfs een toonbeeld voor andere koren.

In het kader van de viering van haar 60-jarig bestaan gaf het koor een jubileumconcert op 30 april 1989 waaraan meewerkten: Onze Reuselse harmonie “Concordia” en het Luxemburgse vocaal ensemble “La Rondelle”. Hieruit is de vriendschapsband ontstaan met het koor “La Chorale Ste Cécile” uit Bourscheid, eveneens uit Luxemburg, waarmee gedurende enkele jaren regelmatig uitwisselingen plaatsvonden.

Eveneens in 1989 kreeg het koor de organisatie van het bondsconcours toegewezen. Er schreven hier maar liefst 22 koren voor het concours in; een recorddeelname in de geschiedenis van de N.B.K.Z.O.. Meer dan 900 zangers hebben die zondag (21 mei) in en rondom “De Kei” niet alleen genoten van het prachtige weer, maar ook van een perfecte organisatie, onze Reuselse gastvrijheid en van elkaars vocale prestaties.

Een vast onderdeel van het jaarprogramma is het kerstconcert op de zondag vóór 25 december. De faam van dit concert heeft de gemeentegrenzen inmiddels al lange tijd overschreden. Enkele hoogtepunten waren: de Kerstcantate “Willkommen süsser Bräutigam” van Vincent Lübbeck en “Love Transcending” van John W. Peterson.

In 1991 ging het koor weer op concours in Wognum (N.H.). Met 357 punten promoveerde het naar de afdeling Uitmuntendheid.

                                 RGK 1993

In het weekeinde van 24 en 25 april 1993 ondernam het koor zijn eerste buitenlandse reis. In het Luxemburgse Bourscheid werd een eucharistieviering opgeluisterd en op het “Chateau de Bourscheid” een druk bezocht en succesvol concert gegeven. Al met al was dit voor alle betrokkenen een onvergetelijke ervaring! Helaas kwam er door ziekte van de dirigent Frans de Hair in 1994 een einde aan een fijne en bloeiende samenwerking.

Gelukkig voor het “Reusels Gemengd Koor” werd er al gauw een opvolger gevonden in de persoon van Wim van Zantvoort.  Onder zijn leiding keren het enthousiasme en de glans weer geheel terug. Op 1 mei 1994 viel het koor de eer te beurt de plechtige eucharistieviering in de ’s-Hertogenbosche “Sint Jan” op te mogen luisteren: een overvolle kathedraal luisterde ademloos naar een fenomenaal optreden! Voor veel leden werd dit Hèt hoogtepunt van hun belevenissen met het koor! Op de zangersdag 1994 in Valkenswaard gooide het koor hoge ogen, met als gevolg diverse uitnodigingen voor uitwisselingsconcerten.

In 1995 nam het koor deel aan het bondsconcours te Steenbergen en behaalde in de afdeling uitmuntendheid een 2e prijs met 318 punten. Van de 11 deelnemende koren was dit de tweede beste prestatie. Eveneens dus een prima resultaat!

In het kader van “100 jaar kerk” verzorgde het “Reusels Gemengd Koor” op 22 juni 1996 een bijzonder concert in de kerk te Reusel m.m.v. de solisten:  Djoke Winkler Prins en Frans Huyts. De organist was Ad van Sleuwen. Er werd een programma van uitsluitend sacrale muziek uitgevoerd, met als magistraal hoogtepunt het “Te Deum” van Antonin Dvorak.

Dit was dan weer het begin van een nieuwe koers, waarop het accent kwam te liggen op grotere, veelal sacrale werken die integraal werden uitgevoerd m.m.v. externe solisten en begeleiding van orgel, ensemble of orkest. Zo werden er twee passies ingestudeerd: “Crucifixion” van Steiner en de “Marcuspassion” van Keizer, het “Weihnachtsoratorium” van Barth, het “Requiem” van G. Fauré en de “Krönungsmesse” van W.A. Mozart.

Het jaar 2003 is een kroonjaar: Het “Reusels Gemengd Koor” bestaat dan 75 jaar. Ook muzikaal gezien werd veel van het koor verwacht. Op 29 juni hebben we al de “Krönungsmesse” van Mozart in onze parochiekerk uitgevoerd en dat werd een groot succes. Op twee november werd nog eens het “Requiem” van Fauré uitgevoerd en op zondag 21 december werd het jubileumjaar afgesloten met het “Weihnachtsoratorium” van Barth.

Het jaar 2018 stond in het teken van jubilea: het RGK bestond 90 jaar en het bevriende koor St. Caecilia uit Berkel-Enschot vierde hun 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze mijlpalen werden gezamenlijk enkele uitvoeringen gegeven o.a. in de parochiekerk van Reusel, Berkel-Enschot en in het kader van een uitje van de beide koren ook in de basiliek van St. Anna in Drieënkerk te Antwerpen. Uitgevoerd werd: ‘Coronation Anthems’van Georg Friedriech Händel; ‘Cantate 147’ van Johann Sebastiaan Bach; ‘Von deiner güt’ uit ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn; ‘Halleluia’ uit de ‘Messiah’van Georg Friedrich Händel; en ‘Te Deum’ van Antonin Dvorak.

Medio augustus van het jaartal 2018 nam het koor na bijna 25 jaar afscheid van dirigent Wim van Zandvoort, die voor een korte interim-periode werd opgevolgd door Ton van Houtert voor de uitvoering van het kerstconcert. Hier werd uitgevoerd: ‘Love Transcending’ van John Willard Peterson; en ‘L’adieu des bergers à la Sainte Famille’ van Hector  Berlioz. Hetzelfde concert werd dat jaar met succes nog eens uitgevoerd in de St. Jozefparochiekerk te Arendonk (België).

In januari 2019 werd Tom Vos, een nieuwe nog jeugdige en enthousiaste dirigent aangetrokken. Deze voelde zich al snel thuis, zowel bij de muziek alsook bij de leden van het koor. Met ‘Kerst 2019’ was zijn eerste uitvoering met het RGK. Uitgevoerd werd: ‘Fantasia on Christmas Carols’ van Ralph Vaughan en ‘Gloria in D’ van Antonio Vivaldi.

De jaren 2020 en 2021 werden helaas geteisterd door Covid en kon er maar mondjesmaat worden gerepeteerd. Desondanks werd met Pasen 2020 in de Reuselse kerk uitgevoerd ‘Die Sieben Worte Jesus am Kreuz’ van César Franck en met kerstmis van dat jaar ‘Oratorio de Noël’ van Camille Saint-Saëns.

(wordt vervolgt)