Kerstconcert 2023


Op zondag 17 december voert het “Reusels Gemengd koor” (RGK), onder de bezielende leiding van haar dirigent Tom Vos weer een kerstconcert uit in de kerk van Reusel. Het RGK wordt daarbij begeleid door een speciaal bij dit concert passend blazersensemble en orgel.

De gecontracteerde musici zijn grotendeels samengesteld uit een select gezelschap van de harmonie ‘Concordia’ te Reusel. Eén muzikant komt van de ‘Koninklijke Harmonie Echo der Kempen’ in Bergeijk. De organist komt uit diezelfde regio namelijk  Weebosch, terwijl de paukenist afkomstig is van de ‘Fanfare Wilhelmina’ te Hoogeloon.

De samenstelling van het orkest is als volgt: Ad van Sleuwen, kerkorgel; Sjeng Hermans, trompet; José van Limpt, hoorn; Martien Vosters, trombone; Wim van Gompel, fluit; Renee van Limpt, hobo; Linda van den Hout, klarinet; Jan van Gompel, fagot; en René van der Heijden, pauken.

Het kerstconcert begint om half drie (14.30 uur) en vanaf 2 uur (14.00 uur) is de kerk geopend voor publiek. Het concert begint met volkszang. Gezongen wordt ‘Wij komen tezamen’. Hierna vervolgt het RGK onder begeleiding van het muziekensemble met een 6-tal koralen van Bach, waarna een muzikaal interludium wordt uitgevoerd door hetzelfde muziekensemble. Uitgevoerd wordt alleen het langzame deel uit ‘Serenade for Winds’ van Mozart. Hierna volgt een zeer goed in het gehoor klinkende uitvoering, met koor en orkest, van ‘De Deutsche Messe’ van Franz Schubert. Tenslotte, als toegift, zingt het koor nog onder begeleiding van de organist het bekende kerstlied ‘Stille Nacht’ van Fr. Gruber.

De entree voor dit sfeervolle kerstconcert is gratis. Wel wordt na afloop bij de uitgangen, als bijdrage voor de sterk oplopende kosten voor concerten, een financiële inzameling gehouden met collectemandjes. Door ruimhartig hieraan deel te nemen tracht het koor  de entreegelden achterwege te laten en zijn deze concerten vooralsnog voor iedereen vrij toegankelijk. Tevens geeft U hier, door een ruimschootse donatie, blijk van Uw waardering voor deze bijzondere inspanningen van het RGK.

Het ‘Reusels Gemengd Koor’ nodigt U tevens nu al weer uit voor een volgende concert dat gepland staat op zondag 26 mei 2024. Ook dit belooft weer een heel mooi concert te worden met een extra uitgebreid orkest en een drietal bijzondere solisten. Mocht U geïnteresseerd zijn om het koor daarbij te komen versterken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dit kan mondeling via een van de leden of doormiddel van een schriftelijk berichtje. Het e-mailadres is reuselsgemengdkoor@gmail.com .

Tenslotte wenst het RGK  U fijne feestdagen toe met de komende ‘Kerst en Nieuwjaar’ en wenst U vooral ook een voorspoedig 2024 toe in goede gezondheid en met veel luistergenot.