Adverteerders 2022/2023


Geachte bezoeker,

Op deze pagina eert het koor haar sponsors die het koor o.a. in de jaren 2022 en 2023 in de uitgekomen concertboekjes, door het plaatsen van een advertentie of anders, financieel steunden. Het RGK bedankt hen hierbij dan ook hartelijk voor deze onmisbare financiële steun bij de uitvoering van haar concerten..! Wij tonen hun advertenties onderstaand dan ook graag op onze website tenminste gedurende een periode van 1 jaar.

RGK bestuur & organisatie.